PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring werd voor het laatst op 17 januari 2022 geüpdatet.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via deze webshop over u verkrijgen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij vermelden duidelijk met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonlijke gegevens te beperken tot de persoonlijke gegevens die enkel nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • wij vragen eerst uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;

 • wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dit ook van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;

 • wij respecteren uw recht op inzage van uw persoonlijke gegevens of verbetering of verwijdering ervan, op uw verzoek.

Heeft u vragen of wilt u precies weten welke gegevens wij over u bewaren, neem dan contact met ons op.

1 Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende:

1.1 Contact – door middel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren

 • Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

Naam, Adres en Plaats

E-mail adres

 • De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor voorbereidende procedures in verband met een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.  

 • Bewaartermijn

We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 3.

1.2 Nieuwsbrieven

 • Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

Naam, Adres en Plaats

E-mail adres

 

 • De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Na het verlenen van toestemming. 

 • Bewaartermijn

Na beëindiging van de dienstverlening bewaren we de data gedurende de volgende periode: 1 jaar.

1.3 Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

 • Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

Naam, Adres en Plaats

E-mail adres

 

 • De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting. 

 • Bewaartermijn

We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 7 jaar.

1.4 Het verzamelen en analyseren van statistieken voor website verbetering

 • Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

Bezoekersgedrag

 

 • De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Na het verlenen van toestemming. 

 • Bewaartermijn

Na beëindiging van de dienstverlening bewaren we de data gedurende de volgende periode: 2 jaar.

1.5 Leveringen

 • Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

Naam, Adres en Plaats

E-mail adres

Telefoonnummer

 

 • De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor voorbereidende procedures in verband met een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.  

 • Bewaartermijn

We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

2 Delen met andere partijen

Wij delen deze gegevens alleen met verwerkers die nodig zijn voor de uitvoering van de dienst.

3 Cookies

We verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat we onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst). Hiermee kan worden geanalyseerd hoe bezoekers de site gebruiken. Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt, waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);

 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat je gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om de juiste lettertypes te tonen, om je gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver (zodat je de website kunt bekijken), of om een zoekterm te onthouden (waarop wordt gezocht binnen de website) of om gekozen filters. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn voor het opslaan van gebruikersgegevens en het verbergen van informatie na een eerste bezoek aan de website.

Analytische cookies

Verder maken we gebruik van cookies van Google Search Console, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt, met inbegrip van het IP-adres van je computer, overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben we Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij verder geen invloed op. 

In- en uitschakelen cookies

In je webbrowser kunt je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

4 Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

5 Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

6 Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

7 Inzage en wijzigen van je gegevens

Heeft u vragen of wilt u weten welke persoonlijke gegevens wij over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de gegevens onderaan in dit document. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonlijke gegevens nodig zijn, wat er met uw gegevens gebeurt, en hoe lang ze worden bewaard.

 • Inzagerecht: U hebt recht op inzage van uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn.

 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of blokkeren wanneer u maar wilt.

 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

 • Recht om uw gegevens door te geven: u hebt het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verantwoordelijke voor de verwerking en deze volledig door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij voldoen hieraan, tenzij er gegronde redenen zijn voor verwerking.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8 Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

9 Klacht indienen

Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10 Functionaris Gegevensbescherming

Onze Functionaris Gegevensbescherming is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring of voor de Functionaris Gegevensbescherming dan kunt u hierover contact opnemen met Pieter Klompe, via info@jollyphotobooth.nl of telefonisch via 010 – 7524893.

11 Contactinformatie

JOLLY BOOTH

Molenlaan 46

3055 EM Rotterdam

tel: 06 – 19444976

whats app: 06 – 19444976